Gideonline
Zienswijzen openbaar!

Op donderdag 1 december 2016 bespreken wij in de commissie ontwikkeling het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Wijngaardtuin. Op de agenda staat op dit moment alleen een geanonimiseerde versie van de zienswijzennota. De namen van de indieners van zienswijzen zijn hierin zwart gemaakt. Dat is echter niet de afgesproken werkwijze van de commissie. Wij hebben meermaals aangegeven dat zienswijzen en de reactie daarop in de zienswijzennota in Haarlem NIET geanonimiseerd worden. Dus geen zwarte balkjes. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure is immers in beginsel een open en transparante voorbereidingsprocedure waarin 'een ieder' door de wetgever wordt uitgenodigd om een zienswijze naar voren te brengen. Samen doen is wat het CDA betreft dan ook echt samen, dus niet vanuit de anonimiteit. Want zoals Carel Polak zei: "Democratie is niet een staatsvorm voor bange mensen."

Daarom kunt u hier de niet geanonimiseerde zienswijzennota downloaden, zolang deze nog niet is toegevoegd aan de agenda op de website van de gemeente.

Tot uw dienst!