Gideonline
Haarlem verzoekt VRK besluitvorming sluiting brandweerpost Oost op te schorten
 
De voltallige gemeenteraad van Haarlem roept de VRK vandaag op om de besluitvorming bij de VRK over sluiting van de vrijwillige brandweerpost Haarlem Oost op te schorten. In 2011 is raadsbreed besloten om de post open te houden en zijn daarvoor ook de middelen beschikbaar gesteld. Begin 2014 heeft de raad besloten om deze middelen structureel beschikbaar te stellen. Het bericht dat de VRK voornemens is om eenzijdig te besluiten tot sluiting, kan de raad niet rijmen met de door de VRK gehanteerde systematiek en de afspraken die zijn gemaakt. De raad roept de VRK dan ook op om in gesprek te treden over dit voorgenomen besluit.

Bekijk hier de brief van de raad