Gideonline
College zet raad buitenspel

De gemeenteraad van Haarlem heeft op 1 november 2012 ingestemd met de tweede bestuursrapportage van 2012, waarmee tevens de derde begrotingswijziging van het lopende begrotingsjaar werd vastgesteld. Het CDA was zeer kritisch, omdat het college op dit moment 11,6 miljoen meer uitgeeft dan op grond van de begroting is toegestaan. Ondanks deze alarmerende tussenstand bleken de coalitiefracties onze zorg niet te delen.


Wij hebben onder meer aan de orde gesteld een overschrijding van 162.000 euro voor de projecten ‘structuurvisie’  en ‘schalkstad’, waarvan wethouder Cassee vindt dat deze overschrijding maar ten laste moet komen van de algemene middelen. Wethouder Cassee bleek niet in staat hier dekking voor te vinden. Tevens hebben wij wethouder Mooij aan zijn toezegging gehouden om alternatieve dekking te vinden voor de 350.000 euro overschrijding vanwege iPhonegate. 

De knaller van de avond was de projectoverschrijding van 1,8 miljoen voor het verbeteren van de bedrijfsvoering. Het college heeft blijkbaar enkele maanden geleden besloten om dit bedrag in te zetten voor dit project zonder ordentelijk gemotiveerd raadsvoorstel, zonder dekking. Het college ondermijnt hiermee het budgetrecht van de raad en geeft geld uit dat het niet heeft. Het is immers volstrekt helder dat wanneer de financiële grenzen dreigen te worden overschreden, het college een keuze dient te maken om of de raad om aanvullende middelen te vragen of om een rem te zetten op de uitgaven. Het college gaf hierop geen commentaar en de raad liet het gebeuren. Onze motie waarin wij wethouder Mooij de kans hebben gegeven om alsnog dekking te vinden binnen de begroting inclusief stip op de horizon voor de doelen en prestaties voor dit omvangrijke project, heeft helaas geen meerderheid gekregen. 

Hierdoor heeft de raad zichzelf buitenspel gezet en kan niet anders dan geconcludeerd worden dan dat het vaststellen van een begroting slechts tot een formaliteit is verworden. De raad laat het gebeuren en zwijgt.