Gideonline
Kleverlaanzone: Groen!

Vorige week heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie Kleverlaanzone vastgesteld. Op initiatief van het CDA blijft de kweektuin groen! Ons voorstel om de bestaande bebouwing te gebruiken voor horeca en af te zien van het bouwen in het groen, werd uiteindelijk raadsbreed gesteund. Groen blijft groen, nieuwe ontwikkelingen alleen door het herbestemmen van bestaande bebouwing. De geplande woningbouw (autarkische woningen), is geheel uit de gebiedsvisie geschrapt. Wij zijn trots dat wij hier onze bijdrage aan hebben kunnen leveren, maar bovenal verheugd dat dit prachtige groengebied voor Haarlem behouden bljft de komende 5 jaar, misschien zelfs 20 jaar!