Gideonline
Haarlemse vergunningen waardeloos? (deel 2)

Begin december berichtte ik over het feit dat omgevingsvergunningen in Haarlem bijna allemaal onbevoegd zijn verleend. Dit werd in Haarlems Dagblad enigszins weggewuifd door het college. Desgevraagd geeft het college in de formele beantwoording van mijn schriftelijke vragen aan dat 546 vergunningen onbevoegd zijn verleend. Dit kan gaan om vergunningen voor activiteiten in strijd met het bestemmingsplan tot het kappen van bomen. 

Dat is best veel, 546 vergunningen. Dat zijn 546 handtekeningen die onbevoegd zijn gezet. Al die 546 keer heeft niemand zich afgevraagd of men wel bevoegd was om die handtekening te zetten. 546 keer het risico dat het besluit in bezwaar of beroep onderuit kan worden gehaald. En dat over een periode van bijna anderhalf jaar (546 dagen?).

Onlangs bespraken wij in de gemeenteraad een vernietigend rapport over het financieel beheer van de gemeente Haarlem. Verantwoordelijkheden zijn niet helder, de budgetten zijn niet op orde en het risicomanagement is gebrekkig. Zo maar wat conclusies uit dit rapport. De 546 onbevoegd genomen vergunningen passen binnen dit beeld. De wethouder heeft de bedrijfsvoering na een kleine twee jaar nog verre van op orde. Dit ondanks de aanbevelingen van de Rekenkamer en de accountant van de afgelopen jaren.

546 onbevoegd genomen besluiten. Is daar een reden voor te geven? Het college: “In het afgelopen jaar is sprake geweest van een zeer hectische periode. (..) daarnaast is ook sprake geweest van een grootschalige verhuisoperatie en alle implicaties en implementaties die dit met zich meebrengt. Daardoor kunnen sommige werkzaamheden onbedoeld langer blijven liggen dan gewenst.”

En daar moet u het mee doen.