Gideonline

Op donderdag 1 december 2016 bespreken wij in de commissie ontwikkeling het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Wijngaardtuin. Op de agenda staat op dit moment alleen een geanonimiseerde versie van de zienswijzennota. De namen van de indieners van zienswijzen zijn hierin zwart gemaakt. Dat is echter niet de afgesproken werkwijze van de commissie. Wij hebben meermaals aangegeven dat zienswijzen en de reactie daarop in de zienswijzennota in Haarlem NIET geanonimiseerd worden. Dus geen zwarte balkjes. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure is immers in beginsel een open en transparante voorbereidingsprocedure waarin 'een ieder' door de wetgever wordt uitgenodigd om een zienswijze naar voren te brengen. Samen doen is wat het CDA betreft dan ook echt samen, dus niet vanuit de anonimiteit. Want zoals Carel Polak zei: "Democratie is niet een staatsvorm voor bange mensen."

Daarom kunt u hier de niet geanonimiseerde zienswijzennota downloaden, zolang deze nog niet is toegevoegd aan de agenda op de website van de gemeente.

Tot uw dienst! Laat ik maar meteen duidelijk zijn, het CDA stemt in ieder geval in met de eerste pagina van de begroting! Want na de troosteloze foto van vorige keer is wethouder Van Spijk het CDA nu meer dan tegemoet gekomen door de foto van het CDA verkiezingsprogramma op de voorkant te zetten. Als hij volgend jaar dan ook de rest van ons verkiezingsprogramma overneemt, nou dan zijn wij klaar.

Lees meer...

In Haarlem worden momenteel zo'n 400 vluchtelingen tijdelijk opgevangen in de Koepel. Het draagvlak daarvoor in Haarlem is groot, ook in de gemeenteraad. Het is dan ook mooi om te zien dat tal van Haarlemmers activiteiten organiseren voor de nieuwe bewoners van de Koepel, zoals onlangs een voetbalwedstrijd, eat-and-greet maaltijden, stadswandelingen en er heeft zelfs al een concert plaatsgevonden in de Koepel. Toch zag de plaatselijke VVD aanleiding om een betoog met de titel 'We importeren intolerantie' in de krant te laten opschrijven. Alleen op grond van deze titel zou je denken dat de VVD werkelijk het idee heeft dat de Nederlandse overheid actief mensen 'importeert' en dat alleen doet wanneer ze eerst 'intolerant' bevonden zijn. De titel blijkt echter het prikkelende begin van een betoog, waarin vooral de angst voor een andere cultuur naar voren komt. In feite kan de VVD zich niet vinden in het huidige asielbeleid. De PvdA reageert door de liberalen te verwijten dat juist hun standpunt niet tolerant is.

Lees meer...
 
De voltallige gemeenteraad van Haarlem roept de VRK vandaag op om de besluitvorming bij de VRK over sluiting van de vrijwillige brandweerpost Haarlem Oost op te schorten. In 2011 is raadsbreed besloten om de post open te houden en zijn daarvoor ook de middelen beschikbaar gesteld. Begin 2014 heeft de raad besloten om deze middelen structureel beschikbaar te stellen. Het bericht dat de VRK voornemens is om eenzijdig te besluiten tot sluiting, kan de raad niet rijmen met de door de VRK gehanteerde systematiek en de afspraken die zijn gemaakt. De raad roept de VRK dan ook op om in gesprek te treden over dit voorgenomen besluit.

Bekijk hier de brief van de raad 


Een uur lang niet zeuren. Dat is de titel van een avontuur van Bert en Ernie uitgebracht op cassette, waarin zij een uur lang niet mochten zeuren op reis in de auto. Op een gegeven moment is de regenboog weg en vraagt Ernie aan Bert of hij dat ziet. Waarop Bert wat geirriteerd antwoordt dat hij dat niet kan zien, omdat de regenboog weg is. Ernie lacht. Gevat komt Bert dan met zijn verhaal over de ‘opgegeten boterham met pindakaas’. Zie je die boterham Ernie? Die is weg. Ik zie een opgegeten boterham met pindakaas. Waarop Ernie antwoordt dat iets pas weg kan zijn, als het er ooit wel is geweest en er was helemaal geen boterham met pindakaas.

Dit verhaal lijkt op de 2,8 miljoen die de nieuwe coalitie niet ging bezuinigen op de VRK. Iets kan pas weg zijn, als het er ooit is geweest. En er was helemaal geen bezuiniging van 2,8 miljoen op de VRK. De burgemeester sloeg hier twee weken geleden de plank flink mis. Sterker nog, in het coalitieprogramma is opgenomen dat er extra geld vrijgemaakt wordt om de vrijwillige brandweerpost in Haarlem Oost te handhaven.


Lees meer...

Met een overweldigende meerderheid heeft de gemeenteraad van Haarlem gisteravond ingestemd met mijn motie om monumentale bomen op te nemen in bestemmingsplannen, het wettelijk kader voor ruimtelijke ontwikkelingen. De bomenverordening bevat op dit moment al een vergunningplicht voor het geval iemand een boom wil kappen, maar dat willen we in Haarlem nou juist niet en vooral voorkomen. Daarom is het van belang dat niet alleen de monumentale boom zelf wordt beschermd, maar dat er ook regels zijn voor het gebruik van de grond rondom de boom. Door opname in het bestemmingsplan kan deze grond vrijgehouden worden van ongewenste bebouwing, die schadelijk kan zijn voor de boom. Door duidelijke bouwregels kan voorkomen worden dat te dicht op de boom gebouwd wordt, waardoor het risico kan ontstaan dat de boom schade toebrengt aan de bebouwing en hinder veroorzaakt voor de gebruikers ervan. Door deze optimale bescherming borgen we de voor Haarlem zo belangrijke beeldbepalende en historische locaties waar monumentale bomen soms wel 300 jaar oud kunnen worden. Dat willen we graag zo houden!


Bekijk hier de aangenomen motie.


Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In plaats van een boekwerkje of pdf-bestand hebben wij een speciale website gemaakt waarop je ons verkiezingsprogramma op een leuke manier kunt bekijken.

Je kunt hem hier vinden: www.haarlemsemaat.nl 

HAARLEM - De politiek begint zich op te maken voor de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar wie zijn deze mensen eigenlijk? Waarom zijn ze de politiek ingegaan en wat is hun ideale plaatje van Haarlem? Deze keer stelt Gideon van Driel, nummer twee op de lijst van het CDA, zich aan je voor.

 

 

Lees meer...

De Algemene Ledenvergadering van het CDA Haarlem heeft op 18 december 2013 de definitieve kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Merijn Snoek was al gekozen als lijsttrekker. Ik sta daarachter op een hele mooie plaats, op nummer 2! Op nummer drie staat Eva de Raadt, direct gevolgd door Jur Visser op plaats 4 en Cees Wiersma op 5.

Lees meer...

Komende week behandelen wij in de gemeenteraad van Haarlem de begroting voor 2014. Het financiële beeld is helaas niet fraai. De vaste schuld is de afgelopen drie jaar met 150 miljoen euro gestegen tot 590 miljoen euro. Daar betalen we per jaar 20 miljoen euro rente over. Daarnaast heeft de gemeente Haarlem ook nog een ‘korte schuld’ van 90 miljoen euro. De totale schuld bedraagt dus ongeveer 680 miljoen euro.

 

 

 

Lees meer...