Gideonline
Gideonline

Sinds de verkiezingen van 3 maart 2010 ben ik gemeenteraadslid in Haarlem. Na de winst van 1 zetel bij de verkiezingen van 19 maart 2014 is onze lijsttrekker en oud-fractievoorzitter Merijn Snoek benoemd als wethouder (Jeugd, Onderwijs en Sport) en ben ik door de fractie gekozen als fractievoorzitter. In de commissie bestuur heb ik de portefeuilles 'Financien, Bedrijfsvoering, Verordeningen, Veiligheid en Handhaving'. Het CDA Haarlem heeft 4 van de 39 zetels.

Lees meer...

Laat ik maar meteen duidelijk zijn, het CDA stemt in ieder geval in met de eerste pagina van de begroting! Want na de troosteloze foto van vorige keer is wethouder Van Spijk het CDA nu meer dan tegemoet gekomen door de foto van het CDA verkiezingsprogramma op de voorkant te zetten. Als hij volgend jaar dan ook de rest van ons verkiezingsprogramma overneemt, nou dan zijn wij klaar.

Lees meer...

In Haarlem worden momenteel zo'n 400 vluchtelingen tijdelijk opgevangen in de Koepel. Het draagvlak daarvoor in Haarlem is groot, ook in de gemeenteraad. Het is dan ook mooi om te zien dat tal van Haarlemmers activiteiten organiseren voor de nieuwe bewoners van de Koepel, zoals onlangs een voetbalwedstrijd, eat-and-greet maaltijden, stadswandelingen en er heeft zelfs al een concert plaatsgevonden in de Koepel. Toch zag de plaatselijke VVD aanleiding om een betoog met de titel 'We importeren intolerantie' in de krant te laten opschrijven. Alleen op grond van deze titel zou je denken dat de VVD werkelijk het idee heeft dat de Nederlandse overheid actief mensen 'importeert' en dat alleen doet wanneer ze eerst 'intolerant' bevonden zijn. De titel blijkt echter het prikkelende begin van een betoog, waarin vooral de angst voor een andere cultuur naar voren komt. In feite kan de VVD zich niet vinden in het huidige asielbeleid. De PvdA reageert door de liberalen te verwijten dat juist hun standpunt niet tolerant is.

Lees meer...
 
De voltallige gemeenteraad van Haarlem roept de VRK vandaag op om de besluitvorming bij de VRK over sluiting van de vrijwillige brandweerpost Haarlem Oost op te schorten. In 2011 is raadsbreed besloten om de post open te houden en zijn daarvoor ook de middelen beschikbaar gesteld. Begin 2014 heeft de raad besloten om deze middelen structureel beschikbaar te stellen. Het bericht dat de VRK voornemens is om eenzijdig te besluiten tot sluiting, kan de raad niet rijmen met de door de VRK gehanteerde systematiek en de afspraken die zijn gemaakt. De raad roept de VRK dan ook op om in gesprek te treden over dit voorgenomen besluit.

Bekijk hier de brief van de raad 


Een uur lang niet zeuren. Dat is de titel van een avontuur van Bert en Ernie uitgebracht op cassette, waarin zij een uur lang niet mochten zeuren op reis in de auto. Op een gegeven moment is de regenboog weg en vraagt Ernie aan Bert of hij dat ziet. Waarop Bert wat geirriteerd antwoordt dat hij dat niet kan zien, omdat de regenboog weg is. Ernie lacht. Gevat komt Bert dan met zijn verhaal over de ‘opgegeten boterham met pindakaas’. Zie je die boterham Ernie? Die is weg. Ik zie een opgegeten boterham met pindakaas. Waarop Ernie antwoordt dat iets pas weg kan zijn, als het er ooit wel is geweest en er was helemaal geen boterham met pindakaas.

Dit verhaal lijkt op de 2,8 miljoen die de nieuwe coalitie niet ging bezuinigen op de VRK. Iets kan pas weg zijn, als het er ooit is geweest. En er was helemaal geen bezuiniging van 2,8 miljoen op de VRK. De burgemeester sloeg hier twee weken geleden de plank flink mis. Sterker nog, in het coalitieprogramma is opgenomen dat er extra geld vrijgemaakt wordt om de vrijwillige brandweerpost in Haarlem Oost te handhaven.


Lees meer...