Gideonline
Gideonline

Van 3 maart 2010 tot 29 maart 2018 was ik gemeenteraadslid in Haarlem, vanaf 19 maart 2014 als fractievoorzitter. Bij de verkiezingen van 21 maart 2018 heeft het CDA de 4 zetels behouden.

Lees meer...

Op donderdag 1 december 2016 bespreken wij in de commissie ontwikkeling het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Wijngaardtuin. Op de agenda staat op dit moment alleen een geanonimiseerde versie van de zienswijzennota. De namen van de indieners van zienswijzen zijn hierin zwart gemaakt. Dat is echter niet de afgesproken werkwijze van de commissie. Wij hebben meermaals aangegeven dat zienswijzen en de reactie daarop in de zienswijzennota in Haarlem NIET geanonimiseerd worden. Dus geen zwarte balkjes. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure is immers in beginsel een open en transparante voorbereidingsprocedure waarin 'een ieder' door de wetgever wordt uitgenodigd om een zienswijze naar voren te brengen. Samen doen is wat het CDA betreft dan ook echt samen, dus niet vanuit de anonimiteit. Want zoals Carel Polak zei: "Democratie is niet een staatsvorm voor bange mensen."

Daarom kunt u hier de niet geanonimiseerde zienswijzennota downloaden, zolang deze nog niet is toegevoegd aan de agenda op de website van de gemeente.

Tot uw dienst! Laat ik maar meteen duidelijk zijn, het CDA stemt in ieder geval in met de eerste pagina van de begroting! Want na de troosteloze foto van vorige keer is wethouder Van Spijk het CDA nu meer dan tegemoet gekomen door de foto van het CDA verkiezingsprogramma op de voorkant te zetten. Als hij volgend jaar dan ook de rest van ons verkiezingsprogramma overneemt, nou dan zijn wij klaar.

Lees meer...

In Haarlem worden momenteel zo'n 400 vluchtelingen tijdelijk opgevangen in de Koepel. Het draagvlak daarvoor in Haarlem is groot, ook in de gemeenteraad. Het is dan ook mooi om te zien dat tal van Haarlemmers activiteiten organiseren voor de nieuwe bewoners van de Koepel, zoals onlangs een voetbalwedstrijd, eat-and-greet maaltijden, stadswandelingen en er heeft zelfs al een concert plaatsgevonden in de Koepel. Toch zag de plaatselijke VVD aanleiding om een betoog met de titel 'We importeren intolerantie' in de krant te laten opschrijven. Alleen op grond van deze titel zou je denken dat de VVD werkelijk het idee heeft dat de Nederlandse overheid actief mensen 'importeert' en dat alleen doet wanneer ze eerst 'intolerant' bevonden zijn. De titel blijkt echter het prikkelende begin van een betoog, waarin vooral de angst voor een andere cultuur naar voren komt. In feite kan de VVD zich niet vinden in het huidige asielbeleid. De PvdA reageert door de liberalen te verwijten dat juist hun standpunt niet tolerant is.

Lees meer...
 
De voltallige gemeenteraad van Haarlem roept de VRK vandaag op om de besluitvorming bij de VRK over sluiting van de vrijwillige brandweerpost Haarlem Oost op te schorten. In 2011 is raadsbreed besloten om de post open te houden en zijn daarvoor ook de middelen beschikbaar gesteld. Begin 2014 heeft de raad besloten om deze middelen structureel beschikbaar te stellen. Het bericht dat de VRK voornemens is om eenzijdig te besluiten tot sluiting, kan de raad niet rijmen met de door de VRK gehanteerde systematiek en de afspraken die zijn gemaakt. De raad roept de VRK dan ook op om in gesprek te treden over dit voorgenomen besluit.

Bekijk hier de brief van de raad